Silvestrovská vycházka

Autor: Jirka <jves31(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Zdroj: text: V. Veselá, foto V. a J. Veselí, M. Duchanová, Vydáno dne: 02. 01. 2021

Stalo se již tradicí, že se 31. prosince chceme společně s turisty rozloučit se starým rokem. Různými odbory bývají organizovány výstupy např. na Jelení horu, na Javořici a také pochod Stonařovské aleje a jiné.

Vzhledem k situaci s covidem a přísným vládním opatřením se letos oficiálně tyto oblíbené akce nekonaly. Abychom na Silvestra neseděli doma a také využili nádherného počasí, vypravilo se 20 turistů našeho odboru na Jelení horu k jelenovi. S dodržováním všech pravidel a opatření nastoupili v Jihlavě do vlaku a odjeli do Hodic. V Hodicích Jirka přivítal účastníky a upozornil na nařízení vlády. Rouška a rozestupy nejméně 2 m jsou samozřejmostí.

v Hodicích


Turisté se volným tempem vydali na cestu k Jelení hoře. V tento zimní čas postrádali sníh, který by krajinu zalitou sluncem ještě víc rozzářil.

k Jelení hoře

krajina u Hodic

pod Jelení horouNa vrcholu Jelení hory bývá obvykle velmi rušno, ale letos tu nebyl nikdo. Jen dřevěný jelen zvedal své majestátní parohy k modrému nebi. Tradiční občerstvení hodických hasičů se nekonalo. S tím se dopředu počítalo. V ohništi u jelena jsme si rozdělali ohýnek a opekli si donesený špekáček.
rozdělání ohýnku

Silvestrovské špekáčky


S postupujícím časem začali přicházet další lidé, kteří chtěli dodržet tradici Silvestrovského výstupu na Jelení horu. To už jsme se dlouho nezdržovali a vydali se na další cestu. Rozhodli jsme se dojít k prameni Moravské Dyje a odtud naše poslední cesta tohoto roku pokračovala do Třeště na vlak.

odcházíme z Jelení hory


na obzoru Javořice a Roštejn


u pramene Moravské Dyje
cesta do Třeště

v Třešti

parčíkem k nádraží


Před odjezdem vlaku si všichni popřáli hodně zdraví a štěstí v roce 2021 s nadějí, že bude tento rok lepší, než rok 2020, poznamenaný pandemií.Za krásného slunečného počasí jsme našlapali 10 km.