Setkání turistů na Čeřínku k 100. výročí založení KČT Čeřínek

Autor: Jirka <jves31(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Zdroj: text: V. Veselá, foto: Veselá, Janeček, Horská, Daňhel, Vydáno dne: 14. 12. 2020

V sobotu 12. 12. 2020 uplynulo přesně 100 let od založení KČT Čeřínek. Takové výročí je vhodné trochu oslavit a proto se členové KČT Čeřínek vypravili objednaným autobusem k turistické chatě na Čeřínku. Shromáždili se u lípy, která byla zasazena v říjnu 2020 právě k tomuto významnému výročí.

Předseda Jiří Veselý přivítal všechny přítomné a vzácné hosty - člena předsednictva KČT pana Zdeňka Cabalku, radního kraje Vysočina pana Martina Hyského, zástupkyni oblastního výboru KČT Vysočina paní Ivu Svobodovou, zástupce KČT Tesla paní Mílu Bradovou a Františka Janečka. Omluvil pozvaného předsedu senátu ČR Miloše Vystrčila a emeritního předsedu KČT Jana Havelku, kteří se nemohli tohoto setkání zúčastnit pro jiné povinnosti.

příjezd na Čeřínek


Jirka Veselý vítá přítomné


Ve svém krátkém projevu připomněl historii vzniku KČT Čeřínek. Ocenil práci Míši Svatošové, která vyhledala všechny historické podklady z minulosti KČT Čeřínek a ke 100. výročí sestavila obsáhlý almanach. K jeho vzniku také přispěl její manžel Mirek, který se bohužel vydání tak významného díla nedožil. Při vydání Míše hodně také pomáhala Míla Bradová s Františkem Janečkem. Minutou ticha přítomní uctili památku všech turistů, kteří patřili do KČT Čeřínek a odešli do turistického nebe.
Po vzpomínce předal Jirka Veselý slovo zástupci ústředí KČT panu Cabalkovi, který poděkoval za pozvání a ocenil dobrou práci odborů na Vysočině.

hovoří pan Zdeněk Cabalka


Dále ve své zdravici promluvil pan Hyský a jménem kraje Vysočina také poděkoval za činnost a dobrou práci všech turistů na Vysočině.

radní Kraje Vysočina Martin Hyský


Za oblastní výbor Vysočina pozdravila přítomné Iva Svobodová. Přečetla pozdrav turistům od poslance parlamentu ČR pana Jaroslava Vymazala.

přítomné zdraví Iva SvobodováZa odbor Tesla Jihlava Míla Bradová poděkovala za pozvání a vyzdvihla činnost odboru Čeřínek.

předsedkyně KČT, odbor Tesla Jihlava Míla Bradová

poděkování předsedovi J. Veselému


Po těchto úvodních slovech přišlo na řadu udělení ocenění a diplomů za práci pro turisty. Předávání se ujali Zdeněk Cabalka a Martin Hyský.
Za práci v odboru ocenění dostali: Hana Kučerová, Vladimíra Posekaná, Eva Kumštárová a Josef Kaman.

předávání Čestných uznání členům KČT Čeřínek

Haně Kučerové

Evě Kumštárové

Josefu Kamanovi


Ocenění za práci v oblasti dostala Jitka Korbelová.

Čestné uznání oblasti Jitce Korbelové


Od ústředí KČT obdrželi za práci a propagaci KČT veřejné uznání s medailí Věra Veselá a Jiří Veselý.

Veřejné uznání s medailí Věře Veselé

Veřejné uznání s medailí Jiřímu Veselému


Za celoživotní práci pro turisty a za sepsání almanachu ke 100. výročí KČT Čeřínek dostala nejvyšší turistické ocenění Míša Svatošová – medaili Vojty Náprstka. Překvapená Míša několika slovy poděkovala za toto vyznamenání a skromně podotkla, že to pro ni nebyla práce, a že to dělala s láskou k turistice. Ale my všichni víme, že to byla mravenčí práce s obřím výsledkem.

Čestný odznak Vojty Náprstka Míše Svatošovédárek od turistů Čeřínku pro Míšu

Míša děkuje za uznání

kazeta pro Míšu se symbolem G. MahleraPoté účastníci odešli do chaty, kde si v teple dali oběd nebo malé občerstvení. Věra Veselá připravila k tomuto výročí pamětní placku a pamětní list, který všichni přítomní obdrželi.
Po obědě se všichni opět shromáždili venku před chatou, protože náhodou ve stejný den měli na Čeřínku soustředění policejní psovodi. Pořadatelé využili situace a poprosili o předvedení několika ukázek z výcviku policejních psů a zadržení pachatele. Všichni obdivovali práci psovodů, šikovnost a poslušnost psů a statečnost figuranta. Ukázky se všem moc líbily. Byla to moc pěkná a zajímavá tečka za příjemným setkáním turistů na Čeřínku.

účastníci setkání

ukázka výcviku policejních psů
Po 13. hodině nastoupili účastníci do autobusu a odjeli zpět do Jihlavy.

odjezd z Čeřínku

poděkování pořadatelům


Podle reakce přítomných se dá říct, že se setkání podařilo.