Seminář cvičitelů a vedoucích turistiky

Autor: Jirka <jves31(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Zdroj: text:V. Veselá, foto: V. a J. Veselí, F. Janeček, Vydáno dne: 14. 10. 2014

Oblastní výbor KČT VYSOČINA ve spolupráci s odbory KČT Tesla Jihlava a KČT Čeřínek Jihlava pořádal ve dnech 11.-12. října 2014 Seminář cvičitelů a vedoucích turistiky. Seminář se konal na turistické chatě na Čeřínku.

V sobotu před devátou ranní se sjížděli vedoucí a cvičitelé z jednotlivých odborů KČT Vysočina. Po registraci a ubytování se sešli před turistickou chatou, kde turisty přivítala organizátorka Míla Bradová a seznámila je s bohatým programem semináře. Po společném vyfotografování nastoupili do objednaného autobusu, který je odvezl k hradu Roštejn a po prohlídce hradu následovala cesta autobusem do Třeště do muzea Betlémů. Po občerstvení v Třešti autobus všechny zavezl do Dolní Cerekve k výchozímu bodu na žlutou TZ a odtud se větší část výpravy vydala na sedmikilometrový pochod k chatě na Čeřínku. Po návratu v 16:00 hodin byly promítnuty soutěžní filmy z Festivalu amatérských turistických filmů a fotografií ve Zlíně: 120 let KČT Havlíčkův Brod (autorka J. Kohoutová z KČT Havl. Brod), Česko-saské Švýcarsko (autorka V. Veselá z KČT Čeřínek Jihlava) a Stezka Bohuslava Reynka (autorka L. Žáková z KČT Havl. Brod).
Odborný seminář na téma 125 let značení turistických tras v České republice měl Stanislav Balík.
Po večeři se ujala slova Míla Bradová na téma „Aktuální informace z dění v oblasti KČT Vysočina“, a František Janeček promítl film „Poslední puchýř 2013 v Humpolci očima účastníků“ ze studia BRAJA (Bradová – Janeček).
Příjemné zakončení sobotního večera bylo zpívání s harmonikou, při kterém došlo také na tanečky.

registrace a ubytování

M. Bradová vítá účastníky semináře

účastníci semináře

zastavení u rodného domu plk.Švece v Čenkovějdeme na hrad Rokštejn

na nádvoří hradu

u muzea betlémů v Třešti

u muzea betlémů v Třešti

v muzeu

z Dolní Cerekve na Čeřínek

z Dolní Cerekve na Čeřínek

zatopený lom


účastníci semináře

S. Balík na téma 125 let značení turistických tras

M. Bradová o činnosti Oblastního výboru KČT

příjemné zakončení večera
V neděli po snídani měl odborný seminář Mgr. Jiří Nováček, vůdce VHT na téma: Vyhodnocení akce Setkání VHT ve Žďárských vrších 2014 a aktuální informace ze sekce vysokohorské turistiky.

slunečné nedělní ráno

seznámení s nedělním programem

J. Nováček VHT o bezpečnosti v horách

před odchodem na vycházky


Po semináři se cvičitelé a vedoucí turistiky rozdělili na skupiny a vypravili se na pěší tůry v okolí. První skupinu vedla k Čertovu hrádku Iva Svobodová a Václav Plánka (KČT Tesla), druhou, a také nejpočetnější skupinu, po neznačené trase k Fialovým skálám vedli manželé Míša a Mirek Svatošovi (KČT Čeřínek), a třetí skupinu po Naučné stezce Čeřínek vedli manželé Věra a Jiří Veselí (KČT Čeřínek).
Do 13. hodiny se všichni vrátili na Turistickou chatu. Seminář byl ukončen.

na NS Čeřínekještě rostou

Chudý rybník


Formanská studánka

Přední skála


ke Skalním mísám

Skalní mísy

Skalní mísy

u Mrazových srubů

na Skalní vyhlídce

na Skalní vyhlídce


zpátky na Čeřínek


Zájemci se ještě naobědvali. Po celou dobu semináře se o účastníky staral personál Turistické chaty, pod vedením p. Vlčka. Všichni si pochvalovali příjemné vystupování a velmi chutně připravené jídlo.