Hlavní menu
  Novinky
14.01.2018: Slavnostní oheň na Čeřínku,- v sobotu 20. ledna 2018
Odjezd rychlíkem z Jihlavy v 9:25 hodin do Kostelce Společný výšlap k chatě po zeleně značené turistické trase: Kostelec – Čeřínek = 5 km Je možné využít i autobusu z Jihlavy do Hubenova v 10:10 (stanoviště č.16) Po žluté značce je to na Čeřínek 4,5 kilometru. Na prostranství před turistickou chatou si opečeme klobásky, které si doneseme v batůžku. Odjezdy vlaků z Kostelce: 13:01 os; 14:15 R; 14:45 os; 16:15 R; 16:47 os; 18:15 R Odjezdy vlaků z Dolní Cerekve: 14:40; 15:11; 16:43; 17:12; 19:00 Odjezd autobusu z Hubenova: 17:05 Věra a Jirka Veselí + Míša a Mirek Svatošovi Informace: Jiří Veselý, tel. 604 456 475, mail: jves31@seznam.cz Mirek Svatoš, tel. 606 218 580, mail: svatos.miroslav@seznam.cz

07.01.2018: Moravské Budějovice - Zblovice 13. 1. 2018
Odjezd z Jihlavy hl.n. do Mor. Budějovic rychlíkem 8,40hod. do Okříšek, přestup na os.vlak 9,17hod. do Mor. Budějovic. Příjezd do Mor. Budějovic v 9,52 hod. Odjezd přistaveným autobusem do N. Syrovic z N. Syrovic pěšky do Zblovic. Ze Zblovic autobusem na vlak 16,03hod. nebo 18,03 hod. do Jihlavy. Příjezd Jihlava 17,18 nebo 19,18 hod. Na vycházku vás zvou V. a J. Veselí

02.01.2018: V sobotu 6. 1. 2018
KČT, odbor Čeřínek Jihlava Vás srdečně zve, abyste spolu s námi ukončili turistický rok 2017 a vesele vtančili do roku 2018. Těšíme se, že se zúčastníte zimní vycházky, jejíž cíl je v kulturní dům ve Ždírci, Od 17 hodin začne hrát k tanci skupina AHOJ. Pořadatelé ve snaze vytvořit příjemné prostředí zajistili občerstvení, které je v ceně vstupenky. Zábava bude trvat do 23 hodin, pak přijede autobus a odveze účastníky zpět před hlavní nádraží ČD v Jihlavě. Podrobnosti ve skříňkách KČT, odbor Čeřínek Srdečně Vás zvou a na shledanou s Vámi všemi se těší Věra a Jirka Veselí a Míša a Mirek Svatošovi
  Vyhledávání

Vyhledat text

  Chata Čeřínek
  Reklama
Týdenní pobyt v České Lípě 3. - 8. 7. 2017
Loni v květnu strávilo několik našich turistů pět dní v ubytovacím středisku KČT, odbor Česká Lípa ve vile Adéla v České Lípě. Vycházky a cyklovýlety se moc líbily a letos využilo 14 turistů nabídku pobytu o letních prázdninách.

3. 7. pondělí
Brzy ráno vyjela vlakem skupina turistů, obtěžkaná zavazadly na týdenní pobyt v ubytovacím zařízení KČT, odbor Česká Lípa ve vile Adéle v České Lípě.
Po příjezdu, ubytování a malém odpočinku se vypravili s českolipskou průvodkyní Aničkou Machovou na komentovanou prohlídku města. Ušli při tom asi 13 km.
K večeru se sešli s Jirkou a Věrou, kteří dorazili do Č. Lípy až odpoledne, protože Jirka ještě musel v Jihlavě na převaz zraněné ruky. Večer v kuchyňce všichni chvíli poseděli a podiskutovali o dnešních zážitcích.

4. 7. úterý
Celá skupina pod vedením českolipského předsedy KČT Čestmíra Povolného odjela vlakem do stanice Lvová. Odtud pokračovala pěšky k zámku Lemberk. Původně byl Lemberk středověký hrad, který vznikl už ve 13. století.

vila Adéla

u vily Adéla

k zámku Lemberk

zámek Lemberk

nádvoří zámku


Po prohlídce okolí zámku jsme vystoupali na vyhlídkovou věž, odkud jsou krásné výhledy např. na Lužické hory, na vrcholy Klíč, Jedlová a na Ještěd. Až se všichni vrátili z věže, pokračovalo se ke Zdislavině studánce a odtud do Jablonného v Podještědí.


výhledy z věže

v dáli vidíme Ještěd

nádvoří z věže


Nováci

půjdeme ke Zdislavině studánce


záhadné kameny


lipová alej ke studánce


Zdislavina studánka

u studánky

Zdislavina studánka


V Jablonném jsme vystoupali na rozhlednu bývalého kostela Narození Panny Marie. Opět nás zaujaly krásné výhledy do okolí. Potom jsme vstoupili do Baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. Okouzlila nás výzdoba interiéru a také jsme mohli nahlédnout do podzemní krypty. Opouštěli jsme Jablonné uličkami s roubenými stavbami. Připadali jsme si jako v jiném světě.

roubená stavení v Jablonném


výstup na vyhlídkovou věž kostela






Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy


prohlídka baziliky




Jablonné v Podještědí




na nádraží v Jablonném



Plni zážitků jsme odjeli vlakem do Č. Lípy a večer jsme poseděli při opékání špekáčků u ohýnku na zahradě Adély.

večer u ohýnku







5. 7. středa
Na středu naplánoval Čestmír cestu vlakem do železniční stanice Jedlová, ležící uprostřed lesů na jihovýchodním úpatí hory Jedlová. Nejprve nás vedl strmým stoupáním lesní pěšinou k hraničnímu kameni třech panství.

odjedeme do Jedlové


v Jedlové




hraničník tří panství









Od hraničníku jsme se znovu přiblížili k Jedlové a po Tolštejnské cestě pokračovali na Jedlovou horu (774m n. m.), která je dominantou Lužických hor. Cestou jsme obdivovali divokou krásu fialově a bíle kvetoucích náprstníků a užívali si výhledů, otevírajících se z lesních porostů. Těsně pod vrcholem se lesní cesta změnila na pěknou asfaltku a ta stoupala prudce vzhůru. Ač notně udýchaní, ještě jsme vystoupali po 122 schodech na rozhlednu, 23 m vysokou kamennou věž. Počasí nám stále přálo, tak byly výhledy opět úžasné.

k rozhledně Jedlová




tam na vrcholu je náš cíl






přecházíme na asfaltku


výhledy po cestě




rozhledna Jedlová




litinové schody na rozhlednu



Z rozhledny a po menší zastávce na oběd jsme pokračovali lesem, loukami a kolem Ranče k hradu Tolštejn.
Středověký hrad Tolštejn v Lužických horách z r. 1337 sloužil k obraně cesty z Čech do Lužic. Švédská vojska ho však v r. 1642 obléhala a vypálila. Hrad už nebyl nikdy obnoven. Nelenili jsme, a kam to šlo, prošli jsme se hradbami, abychom viděli do okolí na Lužické hory, do údolí na Jiřetín, Varnsdorf, Horní a Dolní Podluží a na vrchy Šluknovské pahorkatiny. Byla to nádhera, kterou jsme si důkladně vychutnali. Pak jsme se vydali k železniční zastávce Jedlová a odjeli vláčkem do Č. Lípy.

U Ranče


k hradu Tolštejn


hrad Tolštejn






výhled z hradu








znovu v Jedlové



Po krátkém odpočinku ve vile se ještě skupinka vydala na vyhlídku, kde už většina byla v pondělí. Ale našli se obětavci, kteří zavedli na vyhlídku Věru a Jirku, kteří v pondělí pro pozdější příjezd na nové vyhlídce nebyli.

na nové vyhlídce v Č. Lípě


Česká Lípa z vyhlídky





6. 7. čtvrtek
Výlet do okolí obce Sloup a ke stejnojmennému skalnímu hradu pro nás připravila Anička M.
Z České Lípy jsme jeli autobusem do zastávky u sedmi trpaslíků. Tady začala naše cesta krásným Cikánským údolím s jeskyněmi až k hradu Sloup. Zde jsme absolvovali prohlídku hradu. Jedná se vlastně o mohutný skalní útvar se zbytky barokní poustevny, vysoko vyčnívající nad obcí Sloup, a je obvykle označován jako skalní hrad. Po prohlídce hradu jsme došli k nedalekému lesnímu divadlu a poté k rozhledně Stráž, na kterou jsme vystoupili.

autobusem do obce Sloup


vystoupili jsme u sedmi trpaslíků


Cikánským údolím






pod skalním hradem Sloup


prohlídka hradu




výhled z hradu


poustevník na hradě




kaple na hradě


v lesním divadle


lesní divadlo


rozhledna Stráž


výhledy pod chatou u rozhledny


schody na rozhlednu


pohledy z rozhledny


obec Sloup


pískovcový útvar Medvěd



Další cesta vedla Dolní hraběcí cestou, lemovanou borůvčím a opět s krásnými vyhlídkami. Chvíli jsme zastavili na Hraběnčině vyhlídce. Horní hraběcí cestou jsme došli ke skalnímu útvaru zvaném Bílá paní. V okolí se vyskytují pískovcové skály a také černé lávové kameny. Sestoupili jsme do údolí a osvěžili se „U Studničků“.

Dolní hraběcí cesta




Hraběnčina vyhlídka




Horní hraběcí cesta




vyhlídka na lipovou alej s kaplí (červená šípka)


přiblížená lipová alej


Bílá paní


černý lávový kámen


Horní hraběcí cesta


zpět do obce Sloup




v obci Sloup





Odpočatí jsme vyšplhali strmou cestou k Samuelově jeskyni, kde žil 17 let až do roku 1735 poustevník Samuel Görner.



k Samuelově jeskyní


Samuelova jeskyně



Unaveni výstupem a horkým letním dnem, jsme sestoupili dolů mezi krásné roubené domy a parkem uprostřed obce jsme došli k zámku Kinských, který dnes slouží jako domov pro seniory. Prošli jsme zahradou zámku s  fontánou s pískovcovou sochou Neptuna z roku 1755 od Antonína Maxe a vyšli ven z obce. Mířili jsme k lipové aleji, vedoucí ke zchátralé kapli sv. Jana Nepomuckého, kterou jsme už dříve viděli v dálce z vyhlídky na Horní hraběcí stezce.

v obci Sloup


kostel sv. Kateřiny


bývalý zámek, dnes dům pro seniory


socha Neptuna od A. Maxe


lipovou alejí ke kapli


zchátralá kaple sv. J. Nepomuckého







Od kaple jsme se vrátili opět areálem zámku do obce, a tam jsme nastoupili do autobusu do České Lípy.

7. 7. pátek
Poslední den našeho putování Českolipskem si vzal na starost zase Čestmír. Zamířili jsme od Adély pěšky kolem zatopených pískovcových lomů, kde se proháněli lyžaři na vodních lyžích. Bylo po nočním dešti, tak byl vzduch vyčištěný, i když během dne stupně Celsia na teploměru dosahovaly až ke třicítce. Byl to nejteplejší den tohoto týdne. Záviděli jsme lyžařům občasnou koupel, když se nějaká ta zatáčka nepovedla. Pokračovali jsme lesem a asi po třech km jsme došli ke skautské skále.

z České Lípy do Pekla


řeka Ploučnice




vodní lyžování






u pomníčku


u Skautské skály


u Skautské skály


skautská lilie na skále



Pokračovali jsme národní přírodní památkou Peklo. Protéká tu Robečský potok. V dřívějších dobách byl celý tok potoka splavný. Dnes tomu tak není, protože je v něm nedostatek vody. Procházeli jsme kolem skalních stěn a převisů, po cestách i po dřevěných chodníčcích. Jakoby se tady zastavil čas. Připadali jsme si jako někde v pralese v té bujné zeleni mezi skálami a jeskyněmi. Některé jeskyně jsou průchodné, což někteří s radostí vyzkoušeli. Jednu chvíli také sprchlo, ale to netrvalo dlouho. Než se rozbalily pláštěnky, bylo po dešti. U Nového dvora v Pekle vede přes potok dřevěná lávka.



jako v pralese




průchod skálou












zase jeden průchod


Nový dvůr v Pekle


okno do spíže


pohled do stájí


Údolí Peklo



Z údolí jsme odbočili k zřícenině hradu Frýdlant. Prohlédli jsme si zbytky základů a kamenných zdí a borůvčím jsme došli lesem do místa zvaném Karba. Zanedlouho jsme se ocitli pod 24 m vysokým a 209 m dlouhým ocelovým viaduktem z r. 1898. Tento viadukt je podepřen třemi kamennými pilíři a je chráněn jako technická památka.

zlákaly nás borůvky




zřícenina hradu Frýdlant


zbytky hradu Frýdlant








Karba


historický viadukt



Asi po 15minutách od viaduktu jsme se dostali kolem památné habrové aleje do obce Zahrádky. Opět jsme obdivovali roubená stavení. Cílem v Zahrádkách byla zámecká zahrada, kde si Čestmír připomněl své mládí, kdy tady pracoval. Na zahradě stojí pěkný altán. Ten už prošel rekonstrukcí. Ze zahrady nás pozval Čestmírův známý a zároveň správce zámku do zámeckých sklepů. To jsme v plánu neměli, ale s radostí jsme pozvání na prohlídku přijali. Nakonec jsme si prohlédli prodejní výstavku hedvábných šátků a vhodili mince jako vstupné do zvonící pokladničky.

habrová alej v Zahrádkách


zámek Zahrádky


altánek u zámku


pohled od altánu


zámecké sklepy


zvonící pokladna


výstava hedvábných šátků



Od zámku jsme šli k národní přírodní rezervaci Novozámeckému rybníku. Vyskytuje se zde více jak 220 druhů ptáků a mnoho druhů obojživelníků.

k Novozámeckému rybníku


u Novozámeckého rybníka





Od Novozámeckého rybníka jsme se ve velkém vedru doslova dovlekli k zastávce autobusu a než autobus přijel, osvěžili jsme se zmrzlinou, kterou jsme rychle zhltli.

8. 7. sobota
V soboto ráno jsme se rozloučili s českolipskými turisty, kteří nás po celý pobyt provázeli a ukázali nám krásy Českolipska.

konec pobytu v České Lípě


odcházíme na vlak



To byl závěr pobytu v České Lípě. Za pět dnů putování jsme nachodili 87 km.

| Autor: Jirka | Vydáno dne 11. 07. 2017 | 254 přečtení |
Zdroj: text a foto V.a J. Veselí |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server