Hlavní menu
  Novinky
08.12.2018: Adventní vycházka z Polné do Přibyslavi 15. 12. 2018
Odjezd z aut. nádr. v 7:30 ze stan. č. 21, příjezd Polná 7:55. Odjezd z Přibyslavi R 13:45 nebo 15:45  s příjezdem do H. Brodu S přestupem na os. vlak do Jihlavy buď ve 14:05 nebo 16:05 Hod. Příjezd do Jihlavy 14:34 nebo 16:35 hod. Jídlo, pití a dobrou předvánoční náladu s sebou. Délka trasy cca 15 km. Na vycházku zve Petr

01.12.2018: Mikulášská vycházka na Čeřínek 8. 12. 2018
V sobotu pojedeme z hl. nádraží do Kostelce. 7,33 hod. Jih. město 7,42 hod. St. Hory 7,44 hod. Půjdeme po ZTZ na Čeřínek.(možnost i po silnici) Z Čeřínku odejdeme ve 12,45 hod. po ŽTZ na vlak do Dolní Cerekve. Odjezd vlaku 14,40 hod. Příjezd Jihlava 15,14 hod. Celková trasa vycházky 12 km. Na vycházku zvou V+J Veselí

26.11.2018: Sobota 1. 12. 2018
Chcete načerpat nápady na vánoční výzdobu a potěšit oko i duši? Zvu všechny na nenáročnou vycházku dlouhou 5 km s následnou návštěvou betléma a výstavy v KD. Občerstvení zajištěno. Odjezd z Jihlavy města: 9,10 hod., Jihl. hl. 9,22 hod. V Dobroníně nás bude čekat Eva. Zpáteční odjezd z Dobronína: 12.24, 14.24 a 16.25 hod. Každý podle své chuti. Všechny srdečně zve Eva
  Vyhledávání

Vyhledat text

  Chata Čeřínek
  Reklama
Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel
Jihlavští turisté uctili památku hudebního skladatele Gustava Mahlera (7. 7. 1860 –18.5.1911) Neděle 14. května 2017
Na komentované vycházce poznali účastníci domy, ve kterých žil nebo je navštěvoval Gustav Mahler a jeho příbuzní či blízcí přátelé – v Domě Gustava Mahlera pak shlédli fotografie těch objektů z doby, kdy v Jihlavě žili členové rodiny Mahlerů.

8. ročník komentované vycházky, kterou tradičně pořádají odbory KČT Čeřínek a KČT Tesla Jihlava, se konal v neděli odpoledne za krásného počasí. Každý rok je dodrženo hlavní téma –pocta největší a světově nejproslulejší osobnosti jihlavské – nikoliv oficiální formou, ale spontánní účastí lidí, kteří si uvědomují význam díla tohoto geniálního umělce a svým zájmem potvrzují, že Jihlava má ke Gustavu Mahlerovi stále blíž.
Organizátoři se snaží účastníkům nabídnout pokaždé nové informace, ať už ze života skladatele, který v Jihlavě pobýval do 15. roku svého věku, či z poměrů ve 2. polovině 19. století, ale i z historie nedávné – proto se při odborném vedení vycházky střídají lidé, jejichž znalosti zaručují vysokou úroveň sdělení.
Letos se ujal vedení komentované vycházky jihlavský archivář Mgr. Petr Dvořák, autor sborníku Pomník Gustava Mahlera v Jihlavě (2010) o zrodu sochy vytvořené profesorem Janem Koblasou a doplněného a upraveného vydání knihy o Gustavu Mahlerovi Počátek cesty (2000, 2012).
Účastníci se sešli ve 14 hodin v parku Gustava Mahlera, přivítala je Bc. Ivana Svobodová a po nástinu programu vyzvala předsedy pořádajících odborů, Ing. Mílu Bradovou a Jiřího Veselého, k položení květin k pomníku – 18. května uplyne 106 let od úmrtí skladatelova ve Vídni.

účastníci se scházejí v parku G. M.


Iva Svobodová zahajuje komentovanou vycházku

předsedové KČT položili k pomníku G. M. květiny


Pak se ujal svého úkolu Mgr. Petr Dvořák, úvodem nastínil společenskou situaci v době, kdy se rodiče budoucího skladatele přestěhovali z Kaliští u Humpolce do Jihlavy a bydleli ve Znojemské ulici. Pan Dvořák připravil pro zúčastněné okruh ulicemi vnitřního města a na zastávkách u jednotlivých vybraných domů sdělil jejich historii a roli v životě Gustava Mahlera a jeho nejbližších příbuzných, hovořil také o tehdy nových stavbách a přestavbách i o jihlavském školství.
Procházeli jsme kolem hotelu Czap (dnes Dělnický dům), kde mohli Jihlavané několikrát slyšet hrát a dirigovat mladého Gustava Mahlera, kolem prvních jihlavských rodinných vil: Reynochovy (dnes školka) a Christovy (dnes evangelická fara), v Mahlerově mládí vystavěných, minuli jsme pivovar, kde se tehdy často pořádaly hudební produkce, zastavili jsme se u kostela sv. Ducha a vyslechli historii vzniku a zrušení hřbitova v této lokalitě.
V Husově ulici nás kromě kostela Pavla Sperata upozornil na tehdy novou dívčí měšťanskou školu (dnes zdravotnická škola), kterou navštěvovaly Mahlerovy sestry Leopoldina, Justina a Emma. Dozvěděli jsme se, že proti dřívějším předpokladům, že malý Gustav navštěvoval obecnou školu v dnešní Brněnské ulici, se podle nejnovějších archivních bádání (nedochovaly se třídní výkazy) bere za prokázané, že v letech 1866–1869 chodil do chlapecké farní hlavní školy sv. Ignáce v Křížové ulici, kterou navštěvovala většina židovských chlapců. Do nedaleké Vyšší reálné školy (dnes Obchodní akademie) chodil jeho bratr Ernst.

Jihlavský archivář Mgr. Petr Dvořák

o historii židovské synagogy

místo, kde stála židovská synagoga

starý snímek židovské synagogy

původní hotel Czap

dnes Dělnický dům

původně Reynochova vila

dnes mateřská školka

původně Christova vila

dnes evangelická fara

kostel Pavla Sperata

kostel P. Sperata v dnešní podobě

dívčí měšťanská škola

dnes zdravotnická škola

v Křížové ulici

v pozadí Obchodní akademie

snímek Vyšší reálné školy

původní budova divadla

dnešní Horácké divadlo


Křížovou ulicí jsme pokračovali kolem bývalého dominikánského kláštera a kostela sv. Kříže (v době Mahlerově kasárna, k nimž patřil i zrušený kostel) na hlavní náměstí, kde na místě dnešní pošty a spořitelny, stávaly až do začátku 20. století dva ditrichštejnské paláce sloužící jako hejtmanství a soud.
Náš průvodce nezapomněl zmínit význam hudebních produkcí jihlavské posádkové hudby, která vynikala vysokou kvalitu a zapsala se do paměti malého vnímavého hocha Gustava. První veřejné vystoupení absolvoval výjimečně nadaný chlapec v deseti letech v městském divadle – upomínkou na tehdejší velký úspěch je výtvarný objekt ve vestibulu Horáckého divadla, který jako poctu Gustavu Mahlerovi vytvořil roku 2000 architekt Martin Laštovička.
Pan Dvořák nás průběžně upozorňoval na domy, ve kterých provozoval otec Gustava Mahlera Bernard buď výrobny míchaných alkoholických nápojů či výčepy a šenky – zdatnému obchodníkovi a váženému občanu bylo po třinácti letech pobytu v Jihlavě uděleno právo domovské i měšťanské. Všechny děti z rodiny Bernarda Mahlera dostaly dobré vzdělání (šest ze čtrnácti narozených se dožilo dospělosti).
Na horním náměstí, na rohu s dnešní Benešovou ulicí, vyvíjel činnost ateliér Mikisch, z něhož pochází nejstarší známá fotografie Gustava Mahlera, na níž je zachycen v roce 1865.

Křížová ulice směrem k náměstí

kostel sv. Kříže


Zamířili jsme do Hluboké ulice, k dnešní knihovně – zastávka samozřejmě patřila slavnému gymnáziu, v němž v letech 1869 –1875 studoval Gustav Mahler jako řádný student, další dva roky jako privatista (to už byl zároveň studentem vídeňské konzervatoře), potom tu studovali dva jeho mladší bratři Alois a Otto.
Nedaleko, v Hluboké ulici č. 7 (dnes hostinec U Jakuba), jsme se dozvěděli o existenci dřívější Sängerhalle, budově u bývalých hradeb nad romantickým údolím parku Heulos. Dům patřil Mužskému pěveckému spolku (členem byl i GM), vedenému Heinrichem Fischerem, regenschorim a učitelem hudby Gustava Mahlera – oba vynikající hudebníky pojilo celoživotní přátelství.
Cestou k farnímu kostelu sv. Jakuba jsme dostali informaci o domě č. 9 v ulici U Mincovny, v němž bydlel Jakub Sladký, jeden z prvních Gustavových učitelů hudby. Že malého židovského chlapce přitahovaly katolické náboženské obřady, které sledoval při návštěvách na kůru kostela sv. Jakuba i sv. Ignáce, v nichž byl jeho učitel Fischer varhaníkem, bylo už popsáno v mnohých článcích.

dnešní knihovna v Hluboké ulici

v Hluboké ulici

hostinec U Jakuba dříve

vlevo hostinec U Jakuba dnes

kostel sv. Jakuba, staré foto

kostel sv. Jakuba


Pan Petr Dvořák nás zavedl před budovu č. 2 na Jakubském náměstí, kde bývala chlapecká národní škola II. obvodu, kam chodil Otto Mahler, bratr Gustavův. Zabočili jsme do Joštovy ulice a všimli si zeleně natřené budovy č. 19, kde v minulosti sídlil ateliér Stäger (majitel byl v letech 1874–1887 jihlavským starostou), v němž v roce 1872 vznikla známá fotografie Gustava Mahlera s přítelem Josefem Steinerem.
Při zastávce na křižovatce u Brněnské školy, kam chodíval syn hudebníka Fischera Theodor, vrstevník a přítel Gustavův, nám průvodce ukázal další domy, kde provozoval živnost Bernard Mahler – patřil k nim i ten, který dnes nese název penzion Mahler – tady jeden čas, dříve než zakoupil dům na dolním náměstí, bydlel Gustavův strýc David. Právě před tím domem (dnes č. 26), a vedlejším, který patřil lékaři rodiny Mahlerových, Dr. Josefu Kopfsteinovi, končila vycházka po stopách jihlavských Mahlerů.

bývalá chlapecká národní škola

budovy na horním nám. hejtmanství a soud

dnes pošta a spořitelna

na dolním náměstí

Jihlavské náměstí

na dolním náměstí


Z náměstí jsme zamířili do rušné Znojemské ulice a vstoupili do Domu Gustava Mahlera, který obývala rodina v letech 1860–1873, poté koupil Bernard Mahler od Heinricha Fischera vedlejší dům (dnes patří soukromému majiteli), kde bydleli i provozovali živnost.
V přednáškovém sále DGM nám neúnavný průvodce pan archivář Dvořák promítal a komentoval staré fotografie jihlavských domů spjatých s rodinou Mahlerů – ideální informační servis…

v přednáškovém sále DGM

Mgr. P. Dvořák komentuje staré fotografie

malý G. Mahler

Gustav Mahler

Gustav Mahler


Účastníci jistě nelitovali svého rozhodnutí strávit nedělní odpoledne poznávací vycházkou. Navíc vstup a prohlídka všech prostor DGM byla pro naši skupinu, čítající 30 osob, zdarma – město, které spravuje tento objekt, je vždy vstřícné k této akci pořádané turisty.
Míša Svatošová
| Autor: Jirka | Vydáno dne 19. 05. 2017 | 715 přečtení |
Zdroj: text: M. Svatošová, Foto: V. Veselá |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server