Hlavní menu
  Novinky
07.07.2019: Bedřichovská padesátka -13. 7. 2019
Start: hala TJ Sokol Bedřichov od 6,00 - 13,00 Cíl: hala TJ Sokol Bedřichov do 18,00 hod. Startovné. 15 Kč, mládež do 15 let a členové KČT 10 Kč. Podrobnosti o trasách ve skříňkách KČT, odbor Čeřínek Jihlava. Na Vaši účast se těší pořadatelé.

23.06.2019: KAMENSKÉ ALEJE v sobotu 29. června 2019
Trasy budou vyznačeny v mapkách, které dostanou účastníci při zápisu na startu. Na trasách 10 a 20 km, bude možnost občerstvení. Odjezd vlaku z Jihlavy města: 9,10 hod, Hl. n. 9,22 hod, příjezd Kamenná: 9,35 hod Odjezd z Kamenná: 14,20 hod., 16,20 hod. Vycházka je idividuální

15.06.2019: Po Vysočině s Gustavem Mahlerem - v neděli dne 23. června 2019
Program : 07:30 Odjezd autobusu z Jihlavy, tř. Legionářů (u parkoviště za Billou) 08:30 Slavnostní zahájení akce 08:45 Odchod účastníků akce na trasy 1. varianta : Želiv (klášter) – zelená turistická značka – Vřesník – Lískovice – Lhotice – Speřice – Holušice – Kaliště u Humpolce (penzion = rodný dům Gustava Mahlera – možnost jednoduchého občerstvení) – Proseč – červená turistická značka – Světlický Dvůr – Humpolec (nádraží ČD) cca 25 km 2. varianta : Želiv (klášter) – červená turistická značka – u hydroelektrárny odbočka na zelenou turistickou značku – stále podél Želivky až k Rokosovu Mlýnu – po zelené turistické značce vystoupáme lesem až na silnici – odbočka vlevo do Hněvkovic – nadejdeme dálnici D1 a přijdeme na nádraží ČD v Humpolci. cca 13 km Poznámka : Pro účastníky je zajištěn přesun osob z Jihlavy do Želiva ZDARMA – sraz v ul. Legionářů v 7:15 hod. na parkovišti za Billou, odjezd autobusu v 7:30 hod. Další podrobnosti ve skříňkách KČT,odbor Čeřínek Kontakt: ivana.svobodova2@seznam.cz, tel. 605 105 297
  Vyhledávání

Vyhledat text

  Chata Čeřínek
  Reklama
Po stopách české minulosti
Třídenní výprava s Olgou Michálkovou
Naše putování plné neobyčejných zážitků začalo v pátek 26. června na pražském hlavním nádraží, kde nás očekávala Olga. Společně jsme odjeli přes Kralupy do královského města Slaný. Ubytovali jsme se v ubytovně společnosti PRIMA, posvačili jsme a krátce po poledni nás malý motoráček odvezl do nedalekých Zlonic.

Půvabný městys s mnoha památkami nás mile překvapil stejně jako poutavý výklad průvodkyně v Památníku Antonína Dvořáka. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého ze života a tvorby českého velikána a navštívili jsme Varhaníkovnu, služební byt zlonického varhaníka Liehmanna, který Antonína Dvořáka učil hudbě. Dobově zařízený byt nás vrátil o téměř dvě století zpátky. V síni Eduarda Ingriše, zlonického rodáka, cestovatele, hudebního skladatele, fotografa, mořeplavce, autora známé „Niagary“, se mimo jiné nachází předměty z jeho života, velkoformátové fotografie z cest a urna s jeho ostatky. V duchu jsme se poklonili tomuto odvážnému a všestrannému dobrodruhovi. Na závěr prohlídky jsme obdrželi malý dárek – knihu „Žitý život – zamyšlení nad osobností Antonína Dvořáka“. S díky jsme se rozloučili a pochválili jsme Olgu za zajištění skvělé průvodkyně. Další kroky vedly k faře, kde se však rozplynula naše naděje na prohlídku kostela – pan farář nebyl přítomen. Kostelu to naštěstí na kráse neubralo. Krátce jsme poseděli v místní restauraci, která nabízela pouze nápoje, a právě díky tomu jsme si v pohodě stihli prohlédnout nedaleký židovský hřbitov.

motoráček nás dovezl do Slaného

Slaný - předměstícesta za památkami Zlonic

památník A. Dvořáka

památník A. Dvořáka

průvodkyně památníkem A. Dvořáka

výklad byl zajímavýve Varhaníkovně

ve Varhaníkovně

v pamětní síni E. Ingriše

v pamětní síni E. Ingriše

faraŽidovský hřbitov

prohlídka židovského hřbitova

vracíme se do Slaného


Před žhnoucím sluncem nebylo úniku ani po přemístění do Slaného, kde na nás čekala paní průvodkyně z místního vlastivědného muzea. Seznámila nás s historií i současností města Slaný a představila jeho památky. Následně jsme zavítali ke kostelu sv. Gotharda, kde měla být od 18 hodin mše. Kostel byl uzamčen, ale po bližším prozkoumání malých vrátek jsme se dostali k varhaníkovi, který byl tak laskav, že nás nechal vyhlédnout z kúru a ještě nám představil varhany po technické i hudební stránce. Dokonce nám zapůjčil klíč od zvonice, takže jsme se podívali do nejvyšší části věže – na krovy i na zvony, které se rozezněly právě ve chvíli, kdy jsme vstoupili do zvonice. Byli jsme nadšeni nevšedním zážitkem a v družném hovoru jsme se odebrali na večeři, kterou nám zajistila Olga v restauraci „Hamburk“. Každý si vybral podle vlastní chuti - jídlo bylo vynikající, porce obří, spokojenost veliká. Olga nám na oslavu dnešního úspěšného dne objednala pohár bílého vína. Tato sváteční chvíle ještě stále nebyla poslední tečkou za dnešními událostmi.

ve Slaném

historie Slaného


kostel sv. Gottharda


varhaník v kostele sv. Gottharda

krovy kostela


pohled z věže kostela na Slánskou horu

místo našeho stravování


Po večeři a velmi horkém dni byli někteří z nás již unaveni a vydali se na ubytovnu. Početná skupina se ještě chtěla projít na náměstí, které od 20 hodin slibovalo koncert místní dechové hudby „Dvořačka“. Náměstí dýchalo poklidem, který hned po osmé hodině přerušily lidové tóny. Plné hlediště diváků bylo doslova pohlceno srdečným projevem zpěváků a krásnými českými písničkami v podání mnoha hudebníků hrajících převážně na dechové nástroje. Kvalitní česká muzika se nesla náměstím, mnozí zpívali a po výzvě k tanci se na městské dláždění před pódium dostavily páry především z našeho turistického klubu. Zpěváci chválili taneční výkony, atmosféra byla přátelská, bavili jsme se báječně. Oproti původnímu záměru jsme zůstali až do konce koncertu.

dechová hudba Dvořačkanoc ve Slaném


V sobotu jsme o sedmé ranní vyrazili do „Hamburku“ na snídani a potom na vlak do Klobuk. Prohlédli jsme si místo, kde Olinka prožila několik let a dům bývalého předsedy vlády Malypetra. Načepovali jsme vodu z místního pramene a především jsme navštívili „Kamenného muže“, menhir, který se hrdě tyčí nad širými kukuřičnými lány. Společně jsme se vyfotografovali a spěchali na vlak do Peruce.

snídaně v "Hamburku"

Olga s Martou nad mapou dnešní vycházky

v Klobukáchrodný dům Jana Malypetra

u pramene

cesta ke Kamennému muži

"Kamenný muž", menhirPeruc na nás dýchla dávnou historií. Nejdříve jsme navštívili Boženinu studánku, kde podle pověsti spatřil přemyslovský kníže Oldřich Boženu, dceru Křesinovu, při praní prádla. Vzal ji s sebou do Prahy a učinil ji svojí ženou a kněžnou. Svědkem této události byl dub zvaný Oldřichův a patří k nejstarším stromům u nás, dokonce k deseti nejpamátnějším v Evropě. Dlouho jsme obdivovali mohutný a krásný, dosud živý strom. Současně jsme přitom mávali projíždějící nekonečné koloně motocyklistů - pionýrů, kteří slavnostně defilovali na silnici za dubem.Boženina studánka

Boženina studánka


Oldřichův dub

Oldřichův dub

jeden z mnoha mopedů


Další kroky vedly do restaurace a po příjemném posezení u kávy a chlazených nápojů jsme se vypravili do poklidných přírodních partií naučné stezky kolem Debeřského potoka k lesnímu rybníku. Tady jsme ve stínu stromů a přístřešku krátce posvačili, někteří popřáli lázeň svým nohám a pak už jsme se těšili na Krásnou vyhlídku, která slibovala výhled na České středohoří. Název vyhlídky je skutečně přiléhavý – byli jsme okouzleni elegantními vrcholky různých tvarů, které se široce vlnily na prahu modré oblohy. Jistě bychom mnohem déle stáli v němém úžasu, ale sluníčko nás doslova spalovalo a pobízelo k další cestě. Okruh naučné stezky jsme uzavřeli nad Oldřichovým dubem a díky dobrému nápadu pánské části naší skupiny jsme prošli zámeckým parkem až k baroknímu zámku. Malou chvíli jsme se ochladili v kostele, v prodejně jsme zakoupili nápoje a nanuky a horkým letním odpolednem jsme pochodovali k vlakové stanici.


po naučné stezce

po naučné stezce

na vyhlídku

Krásná vyhlídka - výhled na České středohoříořešákovou alejí

v zámeckém parku v Peruci

zámek v Peruci

v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci

kostel sv. Petra a PavlaBylo před patnáctou hodinou a zbývalo absolvovat poslední část našeho plánu – klášter v Panenském Týnci. Byli jsme ale natolik unaveni agresivním sluníčkem, že už jsme neměli sil k dalšímu pěšímu pochodu, který by představoval cestu z Vrbna nad Lesy do Panenského Týnce a zpět. Raději jsme se vrátili vlakem do Slaného k odpočinku a k návštěvě koupaliště. Do Panenského Týnce se přece jen vydaly dvě členky naší výpravy, které prožily v torzu nedostaveného chrámu magické chvíle. Všichni jsme se setkali před dvacátou hodinou v restauraci „Hamburk“ při opět vynikající večeři. Pozdní večer patřil individuálním prohlídkám města a někteří z nás dokonce absolvovali noční prohlídku slánského náměstí a navštívili Velvarskou bránu. Byl to více než příjemný závěr poslední červencové soboty.

zpět ve Slaném


ochutnávka v pivovaru


Nedělní ráno jsme tradičně zahájili snídaní. Poděkovali jsme obsluhujícímu personálu za výbornou stravu a péči a vydali jsme se na vlakové nádraží. V úschovně zavazadel jsme zanechali svoji zátěž a vlakem jsme odjeli do Klobuk. Na programu byla návštěva Národopisného muzea v Třebízi. Po tříkilometrovém pochodu pod sálajícím sluncem jsme se ocitli u rybníčku na návsi, kde nás přivítala průvodkyně muzea. Provedla nás místními statky, představila nám expozici v domku Václava Beneše Třebízského, navštívili jsme domek babky kořenářky, ševce prťavce, obchůdek a Cífkův statek, sídlo Národopisného muzea v Třebízi. Rázem jsme se ocitli v jiném světě, ve světě starých dobrých zvyků, selského rozumu a poctivého řemesla. Výklad naší průvodkyně byl zajímavý a srdečný. Zůstala nám i chvilka na občerstvení v restauraci a pak už byl čas na zpáteční cestu do Klobuk. Polední sluníčko pekelně pálilo a nedopřálo nám téměř žádný stín. Ani ve vlaku do Slaného, Prahy a do Jihlavy se nijak neochladilo. V duchu jsme si slibovali, že příští výprava bude rozhodně „polární“.

neděle ráno

za námi Klobuky

cesta do Třebíze


kostelík v Třebízi

rybníček na návsi

sklepy v pískovcové skále


rodný dům Václava Beneše Třebízskéhodomek babky kořenářky

u babky kořenářky

domek ševce prťavce

dětské hračky u ševce prťavce

ševcova kuchyně

obchod

v obchodě

v obchodě

Cífkův statek, sídlo Národopisného muzea v Třebízi

na dvoře statku

na dvoře statku

zařízení starodávné hospody

malovaná truhla a nádoba na peří

zemědělská technika

poděkování paní průvodkyni


ochlazení v hospodě

cesta zpět do Klobuk

na nádraží v Klobukách

Praha - Hlavní nádraží


Přes všechny nástrahy tropického počasí jsme při našem putování prožili mimořádné chvíle. Milá Olgo, děkujeme Ti za nápad představit nám svůj kraj, za zajištění skvělých průvodců a také za to, že jsi k tomu všemu našla odvahu!

| Autor: Jirka | Vydáno dne 02. 08. 2013 | 2700 přečtení |
Zdroj: text: M. Drobná, foto: V. a J. Veselí |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server