Hlavní menu
  Novinky
27.03.2020: Upozornění pro členy KČT, odbor Čeřínek
Z důvodu pokračování opatření proti koronaviru se plánované vycházky v kalendáři do odvolání ruší. O obnovení vycházek budete informováni ve skříňkách odboru a na webových stránkách KČT odboru. Výbor KČT, odbor Čeřínek Jihlava

14.03.2020: Upozornění pro členy KČT,odbor Čeřínek Jihlava
Zahájení jarní turistické sezony je prozatím odloženo. O novém termínu budete informováni ve skříňkách KČT. Plánované vycházky v kalendáři na měsíc Březen se do odvolání ruší! J. Veselý předseda KČT,odbor Čeřínek Jihlava

07.03.2020: Sobotní vycházka na bledule 14. 3. 2020
Pojedeme autobusem z aut. n. v 10,37 hod. stanoviště č. 6A do Staré Říše. Půjdeme na Jechovec, kde navštívíme chráněnou oblast s bledulemi. Délka vycházky asi 4 km z toho 1 km překážkové dráhy díky kůrovci. Délku trasy možno prodloužit, ale to podle počasí. Svačinu sebou!! Odjezd ze Staré Říše autobusem v 16,35 hod. Na vycházku zve všechny zájemce Eva.
  Vyhledávání

Vyhledat text

  Reklama
DOMAŽLICKO, ČESKÝ LES A SEDMIHOŘÍ
Třídenní zájezd na Domažlicko, Český les a Sedmihoří jsme odstartovali v pátek 28. května 2010 v 7,00 h odjezdem z Jihlavy.

Vystoupili jsme pod Veselou horou a půl kilometru dlouhou asfaltovou cestou jsme vyšli ke kapli sv. Vavřince. Provázelo nás sluníčko s oblačnou oblohou. Od kaple sv. Vavřince jsme vyhlédli na Český les a Šumavu. Na tomto místě se r. 1431 pravděpodobně odehrála bitva u Domažlic a konaly se tady a dosud konají velké a slavné poutě, největší r. 1938 za účasti asi 120 000 poutníků. Zelená značka nás dovedla do 3 km vzdálených Domažlic. V zahradě Chodského hradu jsme obdivovali ohromnou dřevěnou plastiku umělcova diáře a obešli jsme část náměstí s malebnými domy s podloubím, které mají jedinou chybu – hustě zaparkovaná auta po obvodu celého náměstí.

ke kapli sv. Vavřince

u kaple sv. Vavřince

výhled do kraje

pod námi Domažlice

Chodský hrad v Domažlicích

Domažlická brána


Z Domažlic jsme odjeli do Újezdu, odkud jsme po červené značce vyšli na Hrádek k pomníku Jana Sladkého Koziny. Společně jsme se vyfotografovali a sešli po červené značce k Trhanovu, kde jsme ve vyhlášené restauraci U sv. Jána výborně poobědvali, přečkali zde dešťovou spršku s bouřkou a někteří se zúčastnili voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

cesta na Hrádek

pomník Jana Sladkého Koziny

u pomníku Jana Sladkého Koziny


v restauraci U sv. Jána

obědváme


Odjeli jsme na Vranovské sedlo a zdolali 1,5 km dlouhou místy kamenitou cestu tajemným lesem na zříceninu hradu Starý Herštejn z 2. pol. 13. století, z které jsme se rozhlédli a obešli ji dokola. Cesta byla trochu krkolomná, kameny a kořeny, které před chvílí namokly, byly kluzké. Vrátili jsme se na Vranovské sedlo a po zelené značce jsme prošli poklidnou, upravenou obcí Pivoň, kde nás z koňských ohrad provázely upřímné pohledy koní. Areál bývalého augustiniánského kláštera s kostelem je značně zdevastovaný, ale naštěstí právě probíhá jeho rekonstrukce.

k hradu Starý Herštejn

na zřícenině

zřícenina hradu Starý Herštejn

ohrada v Pivoni

augustiánský klášter v Pivoni


Odtud nás autobus odvezl do městečka Poběžovice, kde jsme se ubytovali v Hotelu Hubertus a povečeřeli. Většina z nás se potom vydala ke zdevastovanému zámku, který se v současné době renovuje. Pamětní deska připomíná pobyt B. Smetany který zde působil jako učitel hudby dcer posledního majitele zámku Leopolda Thuna. R. 1864 koupil panství diplomat rakouského dvora Coudenhove. Nejznámější příslušník rodu působil jako diplomat v Japonsku, odkud si přivezl japonskou manželku Mitsuko.

jdeme se ubytovat

zámek v Poběžovicích


V sobotu 29. 5. 2010 jsme posnídali a odjeli na Výhledy, kde jsme se společně vyfotografovali u pomníku spisovatele J. Š. Baara. Tady jsme se setkali s ředitelem Domažlických městských lesů ing. Bendou, který nás po celý den doprovázel. Díky němu nás autobus vyvezl až na vrchol Čerchova. Výhled z Kurzovy věže byl částečně zastřený mraky, přesto byl působivý, ozvláštněn jarně zbarvenými lesy a především výkladem ing. Bendy. Každým rokem se na Čerchově schází parta vojáků, kteří tady vykonávali vojenskou službu. A právě dnes jsme se s nimi náhodou setkali. Zazpívali nám svoji hymnu „Na starém Čerchově, na státní hranici...“. Atmosféra byla srdečná, příjemná i dojemná.

na Výhledech

památník J.Š. Baara

setkání s ing. Bendou

zajímavý výklad

Kurzova věž na Čerchově

pohled z rozhledny

hymna záložáků

posloucháme hymnu záložáků


Potleskem jsme ocenili výkon zpěváků a polovina z nás se vydala s Martou na modře značenou hřebenovou Hánovu cestu k České studánce, po žluté značce došli na Zelenou chýši a po červené do České Kubice. Sem pro nás přijela zcela nadšená druhá skupina doprovázená ing. Bendou, která se podívala do okolí Čerchova k Pavlíkově vyhlídce, Tereziánskému kameni, bývalé vsi Fichtenbach (Bystřice) s šestým největším smrkem v ČR, se sklářskou hutí, se zříceninami penzionu, kde se rekreovali nacisté. Navštívili také Českou studánku a Zelenou chýši. Společně jsme odjeli do Babylonu, kde jsme poobědvali v Hotelu Bohman.

na Hánovu cestu


Hánovou cestou

6. největší smrk v ČR

Česká studánka

Zelená chýše

u Zelené chýše

pramenitá voda


Po obědě jsme nasedli do autobusu a přes Folmavu, Černou Řeku a Lískovou jsme odjeli na německé území, odkud jsme se krátce vydali k bývalé obci Lučina (Grafenried) na českém území. Bylo nám smutno u podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého, který se jako jediný dochoval do dnešních dnů spolu s nevýraznou zříceninou kostela a dalších objektů. Cestou k autobusu nás potěšil pohled na kouzelné pastviny s osamělými stromy a pasoucím se dobytkem. Vyfotografovali jsme se s ing. Bendou a vyjádřili velký dík za neobyčejný, příjemně prožitý den. Rozloučení s ing. Bendou provázel velký potlesk. Na našich dojmech mělo podíl také slunečné počasí, které se zcela nečekaně rozcházelo s předpovědí počasí.

památník zaniklych obcí

k zaniklé obci Lučina


hraniční louka

poděkování ing. Bendovi


Večeře v Hotelu Hubertus byla opět vynikající s příjemnou a rychlou obsluhou. V 19,30 h jsme se sešli v malém sálu, kde proběhlo losování tomboly o ceny v podobě propagačních materiálů od ing. Bendy. Květa Schovánková zarecitovala báseň a Draha Nováková rozdala zbylé sladkosti z Pohádkového lesa. Zazpívali jsme si a v dobré náladě se rozešli.

večerní posezení

losování o propagační materiály

recitace K. Schovánkové

Draha přinesla sladkosti


V neděli 30. 5. 2010 jsme se obávali deště, ale oblačná až zatažená obloha zůstala po ránu suchá. Odjeli jsme k Mířkovskému rybníku, kde nás u hájovny čekal lesní správce ing. Přibáň, který nám představil PaedDr. Menšíka – našeho průvodce po naučné stezce Sedmihoří, na jejímž vybudování se významně podílel. Svým výkladem a hlubokými znalostmi přírody si získal náš obdiv a sympatie.

u Miřkovského rybníka

lesní správce ing. Přibáň

PaedDr Menšík

odpočívadlo (krmelec pro turisty)

zastavení na naučné stezce

u Ručiček

už rostou!?

značení na naučné stezce


Obešli jsme všech 12 zastavení – 1. skupina v počtu 23 účastníků v doprovodu PaedDr. Menšíka. 2. skupina také s 23 členy v doprovodu Marty se oddělila na francouzské cestě. Vyšplhala do prudkého Racovského vrchu a pokračovala po žlutě značené trase po skalnatých hřebíncích plných balvanů. Tato trasa byla více než půvabná a zanechala v nás silné dojmy. Drobné přepršky, které nás několikrát poškádlily, nám díky půvabné přírodě ani nevadily. Po sestupu z  Vidického vrchu jsme překřížili naučnou stezku. 13 turistů pak pokračovalo po ní a deset z nás vystoupilo na Rozsochu, která nás nadchla nejvíce. Užili jsme si kamenných útvarů a skalního okna a především dalekého výhledu přes svítící žlutá pole řepky na vrcholky Šumavy. Ostré odpolední slunce nám rozsvítilo krajinu a díky tomu byl výhled naprosto úchvatný, umocněný vůní borovic. Byl to snad nejsilnější zážitek dnešního dne. S ostatními jsme se setkali v místě zahájení výpravy u Mířkovského rybníka.

dělíme se na dvě skupiny

na francouzské cestě

výhled z francouzské cesty

na Rácovský vrch

prudké stoupání do vrchu

skalní útvary

vidíte lva ?

značená cesta vede přes plot


kůň pomáhá při těžbě dřeva

skalní okno

Rozsocha

výhledy z Rozsochy

Rozsocha - výhledy

Miřkovský rybník


Poděkovali jsme PaedDr. Menšíkovi za příjemný a profesionální doprovod a odjeli jsme do Horšovského Týna. Oběd v restauraci Hotelu Šumava byl výborný a rychlý. Malá skupinka se zúčastnila hodinové prohlídky zámku a většina z nás se vydala do zámeckého parku k míčovně, glorietu a vyhlídkové věži. Tady už nás provázel déšť, přesto jsme byli nadšeni krásnými a vzácnými stromy a různobarevně kvetoucími rododendrony. Ještě jsme si stačili prohlédnout náměstí a občerstvit se v cukrárně výbornou kávou a zákusky.

poděkování PaedDr. Menšíkovi

zámecký park v Horšovském Týně


Spokojené a dobře naladěné turisty pak už čekala jenom cesta k domovu. To už zase svítilo sluníčko a na obloze se objevovaly mraky všech tvarů a barev. Po celou cestu byly úžasné a daleké výhledy a dokonce se ukázala duha. Idylický závěr zájezdu byl jeho důstojnou tečkou.

ohlédnutí z autobusu

podvečerní cesta autobusem


Poděkování panu řidiči Matějkovi bylo na místě – bezpečně a neochvějně nás dovezl, kam jsme potřebovali a byl příjemným společníkem. Také Zdeněk, Mirek a Marta sklidili poděkování za přípravu zájezdu a zajištění tak skvělých průvodců.

Celkem jsme nachodili asi 40 km, bylo nás 46.
| Autor: Jirka | Vydáno dne 04. 06. 2010 | 5274 přečtení |
Zdroj: text: M. Drobná, foto: Veselá, Dörrer, Veselý, |
| Informační e-mail | Vytisknout článek |

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server