Okolo Dobronína s Evou

Autor: Jirka <jves31(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Zdroj: text:V. Veselá, foto: V. Veselá, P. Varhaníková, Vydáno dne: 03. 08. 2020

Těšili jsme se, že se už vše vrátí do zajetých kolejí, ale hrozba Covid-19 tady stále je. Velké akce, které byly plánované, se opět ruší. Tak byl zrušený i pochod v Sobíňově “Léto v Železných horách”, kterého se každoročně účastníme.

Náhradní vycházky v sobotu 1. 8. 2020 se ujala opět Eva Kumštárová a pozvala naše turisty do Dobronína. Na nádraží v Dobroníně čekala na vlak, který přivezl z Jihlavy 10 kamarádů turistů.

Eva čeká v Dobroníně

vlak přivezl 10 turistů

přivítání a seznámení s vycházkou


Bylo dost velké horko a také bylo dost času, tak se skupina pomalu vydala Dobronínem na začátek Naučné stezky o koních. U plastiky velikého pohádkového koníka se chvíli zdržela a potom pokračovala k vypuštěnému rybníku Holotympl.

cestou Dobronínem

zvědavá kozička

k Naučné stezce o koních


Pohádkový koník

zastávka u koníka


březovou alejí po NS

koně u NS

Březová alej

Kaštanová alej vystřídala Březovou

vypuštěný rybník Holotympl

u rybníka Holotympl


cestou i necestoupřekonávání překážekodpočívadlo u Ždírce

chvíle ve stínu odpočívadla


ke Ždírci

ve stínu mohutné lípy

po silnici do Dobronína

v Dobroníně


Dobrodružná výprava v žáru slunce trochu unaví, a tak zasloužená zastávka v restauraci Na Zatáčce byla vítaná. Všichni žízniví se odměnili studeným pěnivým oroseným mokem. To prasátko, které se točilo na rožni bohužel bylo až na večer.Jedenáctka našich turistů se po osvěžení v restauraci vydala k nádraží. Po cestě přišla některým ještě vhod zmrzlina u kulturního domu. Tady se kamarádi rozloučili s Evou. Pochválili jí vycházku netradičními cestami a zvesela a spokojení se vlakem vrátili do Jihlavy.

hurá na zmrzlinu

na nádražíCelá vycházka byla dlouhá 10 km.