Hvězdicový výstup a výjezd na Kolíbl (Holý vrch) 

Autor: Jirka <jves31(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Zdroj: text:V. Veselá, foto: V. Veselá, L. Kaman, Vydáno dne: 28. 06. 2020

Na sobotu 27. 6. 2020 jsme dostali od Martina Brzáka z Katedry cestovního ruchu VŠPJ nabídku výjezdu a výstupu na Kolíbl - Holý vrch. Je to v blízkosti Jihlavy, ale pro některé z nás ještě neprozkoumaná krajina. Možná proto, že se podstatná část této trasy nachází v bývalém vojenském prostoru.

Od rána počasí bylo teplé a nevypadalo, že by mělo pršet. Z KČT,odbor Čeřínek se vypravili pěší v počtu 15 turistů. Nejprve se svezli MHD do stanice V Ráji a odtud šli pěšky na vrch Kolíbl. Na vrcholu chvíli počkali na setkání s cyklisty. 

z Ráje do Rančířovapo ŽTZ na Holý vrch


pěší v cíli na Holém vrchu


Čtyři cyklisté, pod vedením  Martina Brzáka z Katedry cestovního ruchu, vyjeli od mostku přes Koželužský potok, kde byl sraz cyklistické vyjížďky. První zastávka byla na území bývalého vojenského prostoru. Silnička z žulových kostek nás natřásala až k poli, které jsme překonali, abychom se dostali k betonovému bunkru. Od bunkru byl nádherný výhled nejen na Jihlavu, ale i okolí. Průvodce Martin pověděl něco o bunkru, nabídl svůj dalekohled, abychom viděli na zajímavosti ve městě. Byly vidět všechny tři kostely, část náměstí a ukázal vrchy v okolí, například Rudný, Vysokou, Čeřínek a další. Taky ukázal Holý vrch, kam jsme měli namířeno, a kde měl být cíl naší vyjížďky.

cyklisté v bývalém vojenském prostoru

Bunkr na Větrníku

odborný výklad

výhled od bunkru


Od bunkru naše cesta vedla přes Rančířov na Holý kopec.

v Rančířově


Pěší, kteří čekali na přijíždějící cyklisty, utvořili na vrcholu špalír a hlasitým povzbuzováním vítali přijíždějící cyklisty. Bylo to milé. Po koronavirových omezeních jsme se moc neviděli a minulý týden, kdy byla příležitost na Hvězdicovém pochodu na Čeřínek, nám to pravé větší setkání zhatilo počasí.

špalír pro cyklisty na Holém vrchu
Na vrcholu Kolíblu - Holém vrchu (660 m n. m) se otevřel ještě širší výhled do okolí. Náš průvodce Martin teď už všem turistům podal stručný výklad o místě, kde se nacházíme, o okolních vrších, o jihlavských stavbách, které si každý mohl prohlédnout půjčeným dalekohledem a ještě všechny zavedl na místo, kde by mohla v budoucnu stát nová rozhledna. Je to místo, odkud je opravdu vidět do všech stran. A pokud bude člověk ještě o pár metrů výše, bude rozhled jedinečný. Z tohoto důvodu jsme všichni podepsali petici za postavení rozhledny na tomto místě.

Martin Brzák se představuje


seznámení s okolními vrchyz rozhledny by byly ještě lepší výhledy

přípitek na stavbu rozhledny


Turisté byli nadšeni. Výklad se všem moc líbil. Dozvěděli se mnoho zajímavého. Potom se už pěší vydali zpět na autobus a cyklisté se rozloučili i s Martinem. Ten se vydal zpět do Jihlavy. Cyklisté pokračovali do Luk nad Jihlavou. V Dolničce se stavili na polévku a přes Rytířsko a Ždírec jeli do Dobronína. Tady překvapili Evu a trochu opovážlivě se pozvali k ní na kávu. Eva ochotně kafe poskytla.  Posezení na zahradě bylo příjemné. Posíleni horkým mokem v horkém dni jsme odjeli z Dobronína do Stříteže a po nové cyklostezce z Pávova do Jihlavy. 


v Puklicích

zubožený les u Rytířska

ve Ždírci


u Stříteže


Pěší pod vedením Pepy Kamana ušli 11 km a cyklisté najeli celkem 50 km.