Cestou husitských hejtmanů – Malešov

Autor: Jirka <jves31(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Zdroj: text a foto: V+J Veselí, Vydáno dne: 15. 06. 2020

Po uvolnění opatření kvůli koronaviru jsme se konečně mohli sejít s turisty a vydat se na společný výšlap. V sobotu 13. 6. 2020 se ráno po sedmé hodině sešlo na nádraží v Jihlavě 15 turistů. Jirka Veselý naplánoval vycházku do Malešova u Kutné Hory po NS Cestou husitských hejtmanů.

S přestupy v Havlíčkově Brodě a v Kutné Hoře skupina přijela na nevelké nádraží v Malešově.
Po příjezdu Jirka všechny přivítal a seznámil s trasou vycházky po NS v obráceném pořadí od 9. zastavení.
Naučná stezka Cestou husitských hejtmanů vedla kolem mlýnů na Vrchlici. Od Kutné Hory až za Malešov bývalo kdysi asi dvacet mlýnů. Některé již zanikly, některé jsou ještě v provozu. Jeden z nich je střežen dvěma lvy.

v Malešově

po NS

mlýn Rákosov na Vrchlici

mlýn Dubina

kamenný hlídač mlýna


Pokračovali jsme po NS a došli k rybníku Prosík, kde se 7. 6. 1424 strhla bitva u Malešova. Tuto bitvu připomíná pamětní deska, která je částečně zničena. Dále naše cesta vedla do Maxovny, kde je odbočka NS ke zřícenině hradu Sion. Ke zřícenině hradu Sion však nebylo možné pokračovat, protože se tu měl natáčet hudební klip pro skupinu „Torrax“ z Kutné Hory. Nezbývalo, než si zříceninu prohlédnout jenom zdáli.


pamětní deska

rybník Prosík

rybníček v Maxovně


po NSdřevěné opevnění u hradu Sion

husitský vůz

zřícenina hradu Sion


V blízkém lesíku jsme posvačili a potom pokračovali do Chlístovic ke kostelu sv. Ondřeje. Ještě malá zastávka u zmenšené kopie šibenice, na které byl v r. 1437 v Praze oběšen Jan Roháč z Dubé. Po prohlídce chatrné šibenice nás NS dovedla do lesa před obec Polánka. Tady nás znovu zastavili filmaři. Po krátkém přemlouvání nám povolili průchod dál. Bez tohoto povolení bychom se odtud asi ani nedostali. Posílali nás totiž zase nazpět do zakázaného prostoru nahoře, odkud jsme přišli. Průchod touto zastavenou cestou nám netrval ani 5 minut a byli jsme zase mimo záběry kamer, které stejně ještě nenatáčely.

Vrchlice


kostel sv. Ondřeje v Chlístovicích

zmenšená kopie šibenice

pod šibenicí

památný strom

rozložité větve stromu

zákulisí natáčení


Čertova kazatelna


Potom jsme pokračovali do Polánky a dál po silnici do Malešova. Do odjezdu vlaku bylo dost času a nedaleký Přátelský pivovar zval k osvěžení po cestě. Celý den bylo velké teplo a dusno. Využili jsme příjemné prostředí k odpočinku. U chladných nápojů čas utíkal a přiblížila se doba odjezdu.


kostel v Malešově


v pivovaru
Jen co jsme došli na zastávku, trochu se rozpršelo. Drobný déšť se proměnil v pětiminutovou průtrž, a než přijel vlak, bylo po dešti.

na nádrží v Malešově
Za horka a s výstrahou před bouřkami jsme po cestách husitských hejtmanů ušli 13 km.