Sázení lesních stromků ve Ždírci

Autor: Jirka <jves31(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Zdroj: text a foto V.a J. Veselí, Vydáno dne: 08. 04. 2020

Na začátku roku pořádáme ve Ždírci taneční vstup do nového roku. A protože máme dobrou spolupráci s obecním úřadem ve Ždírci, domluvili jsme se se starostou obce, že bychom na jaře mohli pomoci při sázení lesních stromků.

Už v loňském roce jedna brigáda proběhla a letos jsme přislíbili další. Na začátku března se místostarosta pan Pavlík ozval, zda může počítat na letošní sázení s naší pomocí. Po několika odkladech termínu (nedodali stromečky, nebo špatné počasí) se brigáda uskutečnila 7. dubna. I když tento termín vyšel do karantény COVID -19, sešlo se u obecního úřadu ve Ždírci 10 turistů KČT Čeřínek.

před Obecním úřadem ve Ždírci


Pan Pavlík nás zavedl na místo sázení do obecního lesa, který poničil kůrovec. Toto místo již bylo připravené a byla nám přidělena práce. Sázeli jsme jedličky a buky. Rozdělili jsme se do dvojic. Každá dvojice dostala svůj řádek, manželské dvojice pracovaly spolu a snažili jsme se dodržovat dvoumetrové odstupy, jak nám nařizuje nouzový stav.

pozemek na sázení je připraven

sázení jedliček


manželská jedličková kytice

malé jedličky


sázení buků

sázení buků

sázení buků


Práce nám šla rychle od ruky, a tak jsme najednou byli překvapeni, že již docházejí stromky a za námi zůstává osázená plocha. Společnými silami jsme nasázeli celkem 2 000 připravených stromků. K tomu nám krásně svítilo sluníčko a my si libovali, že už je tu konečně jaro.Ještě jsme letmo pohlédli na pozemek loni nasázených stromků. Pěkně se tam zelenaly.
Byli jsme spokojeni z vykonané práce a taky ze setkání s kamarády po delším čase, i když jen spoře (kvůli koronaviru se nesmíme shlukovat a proto nám plánované turistické akce scházejí).

před odjezdem domů


Potom jsme se rozjeli opět do karantény svých domovů.