Vycházka po NS Květnice v Tišnově

Autor: Jirka <jves31(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Zdroj: text a foto: J. Veselý, Vydáno dne: 01. 03. 2020

Na sobotu 29. 2. 2020 naplánovala Marie vycházku po NS Květnice v Tišnově. Ráno se sešlo 15 turistů na vlakovém nádraží v Jihlavě a společně odjeli do Tišnova.

V Tišnově nás Marie přivítala a seznámila s trasou vycházky. Šli jsme po NS na kopec Květnice. Cestou se otvíraly pohledy na město Tišnov, i když počasí výhledům moc nepřálo. Cestu lemovaly informační tabule o historii NS. V lese bylo mnoho popadaných stromů a také velmi zajímavé skály. Pomalu jsme došli k odbočce na Velkou skálu, na kterou někteří vylezli.

Marie nás vítá

z Tišnova na naučnou stezku

zastavení č. 1

výhledy na Tišnov z NS
Velká skála


Velká skála z druhé strany


Naše cesta pokračovala lesem. Na jednom stromě jsme si všimli neobvyklého útvaru, připomínající ucho. Cesta vedla střídavě vzhůru do kopce a potom zase dolů a zase nahoru, až jsme došli na vrchol Květnice v nadmořské výšce 470 m. Tady jsme odbočili na vyhlídku u Kříže.


les nás poslouchá

k vrcholu Květnice

vrchol Květnice (470 m)

vyhlídka u Kříže
Další naše cesta vedla na Malou skálu. Na rozcestí Pod Malou skálou jsme šli podél říčky Besének, která se před Tišnovem vlévá do řeky Svratky. Po cestě zpátky do Tišnova nás zaujal veliký kamenolom a rozkvetlé jarní kytičky v zahrádkách.

Malá skála (387 m)říčka Besének u zastavení č. 10

kamenolom


rozkvetlé jarní květy

zpět v Tišnově


V Tišnově jsme se zastavili na oběd. Po obědě zbývalo dost času na prohlídku náměstí a parku pod kostelem. Pod radnicí nás zaujala Cesta hrdelního práva. Je lemována sedmi zastaveními smrtelných hříchů a začíná Pýchou. Na projití této zajímavosti už nebyl čas, tak by to mohl být námět příští návštěvy Tišnova.


kostel sv. Václava

radnice


Park pod kostelem

v parku

Cesta hrdelního právaPohledem na horu Květnice jsme se rozloučili s Tišnovem a odjeli vlakem do Jihlavy.

pohled na Květnici

u nádraží v TišnověPoděkování patří Marii za zajímavou 9 km dlouhou vycházku.