Cestami Jaroslava Haška

Autor: Jirka <jves31(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Zdroj: text: V. Veselá, foto: V. Veselá a P. Varhaníková, Vydáno dne: 04. 09. 2019

Na závěr prázdnin už tradičně odjíždíme do Světlé nad Sázavou, abychom se zúčastnili dálkového pochodu a cykloturistické jízdy „Cestami Jaroslava Haška“, který pořádá KČT, odbor Bohemia Světlá nad Sázavou.

V sobotu 31. 8. 2019 se nás ve Světlé sešlo 10 pěších turistů a 7 cykloturistů. Na startu v ZŠ v Lánecké ulici jsme se pozdravili s pořadateli a známými turisty. Potom se pěší vydali na trasu, která vedla ze Světlé n. S. přes Horní Březinku a Benetice na Modlaň. Na Modlani byla kontrola a tam také využili připraveného občerstvení u turistické chaty. Potom se přes Dolní Březinku vrátili do Světlé n. S. Při tom v horku ušlapali 12 km.


prezence na startu

pěší před odchodem na trasu

pěší na Modlani
Cykloturisté, kteří přijeli osobními auty, si vybrali trasu dlouhou 45 km.
Jeli jsme přes obce Opatovice, Vlkanov do Číhoště. V pěkně upraveném parčíku jsme posvačili, vyfotili se u pomníčku geografického středu České republiky a v Číhošti nahlédli do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde v roce 1949 došlo k nevysvětlitelnému pohybu kříže na hlavním oltáři. Kněz Josef Toufar, který byl v té době v kostele farářem, byl potom umučen k smrti. U kostela stojí pomník na památku pátera J. Toufara.

příprava kol na cestustřed ČR v Číhošti

svačina u středu ČR


pomník pátera Toufara

pohled do kostela v Číhošti


Z Číhoště se pokračovalo přes Tunochody do Hlohova, přes Hostkovice, Vrbku do Ledče nad Sázavou. Z Ledče byl jen kousek do Vilémovic, kde jsme si v restauraci „U Čerta“ pochutnali na polévce. Nedaleko restaurace je památný strom tis červený. Jeho stáří se odhaduje na 1500 – 2000 let. Je to nejstarší strom v České republice, ale i ve střední Evropě. Je vysoký 14 metrů a stejně širokou má korunu. Obvod jeho kmene měří 360 cm.

cestou do Ledče n. S.


Sázava v Ledči n.S.

k památnému tisu ve Vilémovicích

památný tis červenýZ Vilémovic se pokračovalo do Leštinky a do Mrzkovic. Odtud asi 1 km stoupání a dojeli jsme na Modlaň. U zatopeného lomu se nachází pěkná chata, kde mají zázemí místní turisté. U chaty bylo připravené občerstvení. Studené pivo (nealko) přišlo v tom velkém vedru vhod a grilované klobásky byly také moc dobré. Z Modlaně jsme se vrátili do Mrzkovic a přes Dolní Březinku dojeli zpět do cíle ve Světlé nad Sázavou.

krajina u Ledče

zatopený lom na Modlani

občerstvení na kontrole na Modlani

zpět ve Světlé n. S.


V cíli každý účastník dostal Pamětní list a tradiční skleničku. Někteří navíc byli vylosováni a dostali ještě jeden výrobek skláren.
Chvíli posezení u kávy a pak už jsme naložili kola na automobily a odjeli do Jihlavy

v cíli u kávy

ještě naložit kola a domů


Užili jsme si krásnou sobotu na konci prázdnin.