1. Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu TURISTA na Čeřínku

Autor: Jirka <jves31(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Zdroj: text a foto V.a J. Veselí, Vydáno dne: 05. 06. 2019

KČT, oblast Vysočina a KČT, odbor Čeřínek Jihlava byly požádány o pomoc při organizaci 1. Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu TURISTA na Čeřínku.

Dvoudenní setkání se konalo v sobotu a v neděli 1. a 2. června 2019. Účastníci ze vzdálenějších míst se ubytovali na turistické chatě Čeřínek, která byla po dva dny základnou setkání. Někteří přijeli už ve čtvrtek a v pátek, ale většina účastníků dorazila v sobotu během dopoledne.
Podle programu první přivítání účastníků proběhlo na prostranství před chatou. Turisty a další přítomné pozdravil vydavatel časopisu Turista Ing. Ladislav Jirásko. Dále k účastníkům promluvil předseda KČT Mgr. Vratislav Chvátal, šéfredaktor časopisu Mgr. & Mgr. Michal Bařinka, emeritní předseda KČT Ing. Jan Havelka, místopředseda KČT Zdeněk Cabalka, senátor RNDr. Miloš Vystrčil a předseda oblasti Vysočina Ing. Jaroslav Šlechta. Předseda KČT, odbor Čeřínek Jihlava Jiří Veselý podal informace k sobotnímu programu.


příprava na setkání

turisté přicházejípropagační materiály

něco dobrého k zakousnutí


registrace účastníků

slavnostní zahájení


vydavatel časopisu L. Jirásko
Po přivítání a projevech se turisté po skupinkách i jednotlivě vydali 2 km po žluté TZ k východišti naučné stezky Čeřínek. Samotná NS měří 6 km a má 14 zastavení. Tyto dva údaje byly také součástí soutěžních otázek, které po splnění byly slosovány. Odměny k této soutěži věnovala společnost Lidé a Hory s.r.o.

turistky KČT Čeřínek


pořadatelé


Kolem 13. hodiny se začali turisté vracet z trasy NS. V restauraci turistické chaty se naobědvali a odpolední program pokračoval ve 14 hodin besedou čtenářů s dopisovateli a redaktory časopisu TURISTA.
Nejprve uvítal hosty Ladislav Jirásko a předal slovo předsedovi KČT Vratislavu Chvátalovi. Michal Bařinka představil dopisovatele a redaktory časopisu. Jan Havelka promluvil o stotřicetileté historii časopisu. Následovala diskuze, kde proběhly náměty a podněty k časopisu, ale také otázka, proč neodebírá časopis více turistů. Je to škoda, protože časopis obsahuje mnoho zajímavostí a námětů k turistickým výšlapům a vycházkám a v neposlední řadě si čtenář potěší i oko nádhernými snímky. Navíc odběratel časopisu z řad turistů má časopis s velkou slevou.

beseda se čtenářiPo diskuzi se účastníci odebrali ven do lesa za chatou, kde už měla připravený program slacklinerka - architektka Anče Hanuš Kuchařová. Mezi stromy napnuté lajny – 2,5 cm široké popruhy – čekaly na to, aby Anče zahájila minikurz chůze na lajně. Téměř všichni si zkusili přejít ten kratičký úsek mezi stromy. Vůbec to není jednoduché. Za pomoci a opory to zvládli všichni. Program s 1. českou slacklinerkou pokračoval ještě po večeři s komentovaným promítáním filmu o chození po lajně a to i několik stovek metrů nad zemí a několik stovek metrů daleko a taky několik hodin – třeba i 24 hodin pobyt i spánek na lajně. Pořad se sympatickou Ančí, nabitý emocemi, vtáhl do děje všechny zúčastněné. Všichni obdivovali odvahu skromné a usměvavé mladé ženy.


slacklinerka A. Kuchařováve dvou se to lépe zvládá


každý si to vyzkoušelPo skončení promítání někteří ještě zůstali a při poslechu trampských písniček s kytarou v podání Vratislava Chvátala zpívali a povídali ještě do pozdní noci.

večerní posezeníNeděle byla den odjezdu. Účastníci ze vzdálenějších míst balili hned po snídani a během dopoledne odjížděli. Někteří svými auty, někteří se nechali odvézt do Kostelce na vlak. Zbyla jen malá skupina, která se podle programu vypravila na krátkou vycházku nejprve po modré TZ a pak neznačenou cestou na Fialovy skály, nacházející se v přírodním parku Čeřínek, nedaleko Nového Hojkova. Mnozí hledali Fialovy skály v mapách, ale průvodci nedělní vycházky manželé Korbelovi vysvětlili, že v mapách je uveden název Skalka. Pro místní jsou známější jako Fialovy skály. Pojmenovány jsou po obdivovateli Čeřínku a zakladateli lyžařského spolku (zal.1912) profesoru z telčského gymnázia L. Fialovi. V roce 1913 byla tímto spolkem vybudována první lyžařská turistická chata na Čeřínku.

nedělní ráno na Čeřínku

první turistická chata na Čeřínku (1913)

před vycházkou

odcházíme na Fialovy skály


Procházka po skalách a zarostlými cestičkami byla provázena příjemným ptačím zpěvem, protkaná slunečními paprsky mezi větvemi stromů. Od Fialových skal se devítičlenná skupina + dva psi dostala k polorozpadlé kolomazné peci. Naposledy byla pec v provozu v roce 1910.

u Fialových skal

Fialovy skály


Fialovy skály

Fialovy skály

pitný režimstará kolomazná pec

u kolomazné pece


Potom skupina prošla lesem a loukou a po červené TZ brzy došla do cíle k turistické chatě Čeřínek. Během oběda se poslední hosté a účastníci setkání rozloučili a rozjeli se do svých domovů.

zpět na Čeřínek


setkání skončilo


Celkem se setkání zúčastnilo 110 lidí. Postrádali jsme tu ale členy odborů z Vysočiny, jako je KČT Bedřichov Jihlava – 0 účastníků, KČT Tesla Jihlava – 4 účastníci, Havlíčkův Brod – 2 účastníci, KČT Třebíč – 2 účastníci atd.
V hojnějším počtu se účastnil domovský odbor Čeřínek Jihlava – 22 účastníků.
Dále byli přítomní turisté a zájemci z turistických oblastí - uvádím jen některé – Plzeň, Česká Třebová, Sokolov, Praha, Vizovice, Zlín, Olomouc, Brno aj.
Setkání probíhalo v přátelském a veselém duchu. Vydavatelé a ústředí KČT hodnotili akci velice kladně a počítají s tím, že setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu TURISTA bude zase někde v jiné oblasti dále pokračovat.