Cesta pohádkovým lesem

Autor: Jirka <jves31(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Zdroj: text:V.Veselá, foto:V+J Veselí, E.Horská,P.Varhaníková, Vydáno dne: 04. 06. 2019

Středa 29. 5. 2019 ráno prší. Sice už méně než včera, ale prší. Chystáme pro děti a širokou veřejnost na Dopravním hřišti U Rybníčků v Jihlavě akci nazvanou Cesta pohádkovým lesem. Letos už po 34.

Po osmé hodině slábnoucí déšť chvílemi i ustává. Jedno nákladní auto s rekvizitami na pohádkové chaloupky už přijelo a osobní auta se zbývajícími potřebnými věcmi také dorazila. Scházejí se i někteří členové na pomoc při přípravě. Mezitím déšť slábne, a než je vše připraveno, ustal už úplně. Před 13. hodinou se sešly i děti 6. třídy ZŠ Nad Plovárnou, aby se převlékly za pohádkové bytosti a „Cesta pohádkovým lesem“ může začít.

stavba perníkové chloupky

stavíme myslivnu

příprava trasy


příprava perníčků na chaloupku

lanové centrum

pokladna


První dorazily početné skupiny školních družin a ve 14 hodin postupně přicházeli rodiče s malými dětmi a maminky s kočárky. Na hřišti bylo živo. Děti u princezny zabily draka, u šašků si vyzkoušely jak se umí trefovat míčkem na kuželky, u vodníků si nachytaly rybičky. S kocourem Mikešem se vydávaly do světa na koloběžkách a kolech, u myšek prolézaly sýrem, čertům utíkaly v pytlích. Ježibabě z perníkové chaloupky loupaly perníček. V myslivně spal vlk a děti si tu povídaly s Karkulkou a myslivcem. Také si v lese zkusily přejít úsek mezi stromy po laně.

začátek cesty


u princezny

u princezny

u šašků

u šašků

u šašků


u myšek

u myšek

u čertů se skáče v pytli


u čertů

u vodníků

vodníci

putování s Mikešem


perníková chaloupka

perníková chaloupka

baba Jaga

Červená Karkulka

Červená Karkulka

v myslivně spí vlk

lanové centrum

lanové centrum

lanové centrum

balonky


Kromě pohádek musely děti také plnit sportovní úkoly u stanoviště organizace Bílého kruhu bezpečí. Také policie tu měla svůj stánek a děti si osvěžily své znalosti dopravních značek a o vybavení jízdních kol.Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

sponzoři


Nakonec cesty si každý zazvonil na zvonec a pohádky byl konec. Nikdo z dětí neodcházel s prázdnou. Na startu každé dítě obdrželo kartičku a na jednotlivých stanovištích dostalo za absolvování úkolu do kartičky razítko a malou odměnu.

zazvonil zvonec a pohádky je konec

na shledanou za rok


Počasí se asi kvůli dětem umoudřilo, protože odpoledne bylo sice chladno a zataženo, ale už vůbec nepršelo.
Celé tři hodiny procházely postupně přicházející děti pohádkovou říší. Celkem jich přišlo 335. Doprovodilo je asi 200 dospělých.
Na akci Cesta pohádkovým lesem se podílelo 29 pořadatelů a 17 šikovných žáků ZŠ Nad Plovárnou.
Doufáme, že se pohádkový les líbil všem dětem, které na akci přišly.