Jarní vody 2019

Autor: Jirka <jves31(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Zdroj: text: M. Drobná, foto: V+J Veselí, P. Varhaníková, Vydáno dne: 18. 03. 2019

Deštivá páteční noc a sobotní ráno nebyly nejpříznivějším signálem k zahájení naší turistické výpravy nazvané „Jarní vody“. Přesto dvacet statečných nasedlo o půl osmé do vlaku a s dvěma přestupy dosáhlo krátce po půl desáté cílové stanice Závratec.

Silnička nás dovedla do Mladotic, jejichž dominantou je velký mlýn, částečně rekonstruovaný.

přestup na vláček do Závratce

vláček do zastávky Závratec

cesta do Mladotic

Mladotický mlýn

Mladotický mlýn


Zelená značka nás zavedla na pravý břeh řeky Doubravy, do malebného, skalnatého Chitussiho údolí. Do těchto míst chodíval malíř Antonín Chitussi, rodák z nedalekého Ronova čerpat inspiraci pro své obrazy. Ten nejznámější „Údolí Doubravy“ z roku 1884 je vystaven v Národní galerii. Četné peřeje divoké řeky umocnily naše dojmy. Kostel svatého Martina vypínající se nad levým břehem řeky byl svědkem překonání nástrahy v podobě ukousnutého svahu těsně nad vodou. Ten nás dělil od náhonu směřujícího ke Korečnickému mlýnu. Jednalo se jen o pár kroků, ale náročných, kdy hrozilo minimálně vykoupání dolních končetin. Pepa byl prvním statečným a ostatní neohroženě následovali jeho příkladu. Jenom dva z nás využili k pokračování v cestě jiného místa.

po ZTZ do Chitussiho údolí

řeka Doubrava

na začátku Chitussiho údolí

peřeje na Doubravě


Chitussiho údolím

na levém břehu kostel sv. Martina

nutná pomocHlavní skupina pokračovala náhonem ke skalnímu tunelu, zvanému štůla a dále do stráně k románsko-gotickému kostelu sv. Kříže. Pepa nás dovedl k hrobce rodiny Chitussi, Marta připomněla historii kostela a pověst vztahující se ke skalnímu tunelu.

splav na Doubravě

kolem mlýnského náhonu

mlýnský náhon ke Korečnickému mlýnu

voda mizí ve štůle

o pár metrů dál ze štůly vytéká


kostel sv. Kříže

u kostela

hrobka rodiny Chitussiho

historie kostela sv. Kříže


Po krátké přestávce jsme pokračovali do Ronova nad Doubravou. Zahlédli jsme Korečnický mlýn a zastavili jsme se u další zajímavé památky – u domu s pozdně barokním štítem zdobeným ornamenty, sv. Vavřincem a sv. Floriánem. Zaujal nás také kostel sv. Vavřince s pěkně upraveným okolím. Tady se kdysi točil film „Městečko na dlani“.

Korečnický mlýn

v Ronově nad Doubravou

barokní štít se sv. Vavřincem a sv. Floriánem

kostel sv. Vavřince


Třetí úsek trasy vedl z Ronova nad Doubravou po červené značce přes Sádecký most u skautské klubovny, stále v blízkosti řeky Doubravy, podél břehů i ve svazích nad řekou. Cestou občas krápalo, ale počasí bylo i tak přijatelné a byli jsme rádi, že jsme se nestali obětí velké průtrže mračen. Řeka nás dovedla až do zámeckého parku ve Žlebech. Přivítaly nás krásné stromy obrostlé břečťanem, vodopády u mostku, bouřící jez a nekonečně malebné pohledy na upravenou parkovou zeleň, a především na romantický zámek.

po ČTZ do Žlebů


pokračujeme kolem řeky

po ČTZ

nebezpečný úsek

na mostě "U Krajských hranic"


cesta k zámeckému parku


zámek Žleby

řeka pod zámkem

brána do zámeckého parku
Posezení v hospůdce U Kosů u nápojů a klobásy příjemně zakončilo naši dnešní výpravu. Následovala ještě krátká procházka k zámecké břečťanové věži a potěšení ze čtyř srnek pasoucích se ve svahu nad vlakovou stanicí. O půl třetí jsme nasedli do vlaku, abychom absolvovali klasickou trojkombinaci Čáslav, Havlíčkův Brod, Jihlava.


prohlídka okolí zámku
na zastávce ve Žlebech

přestup v Čáslavi


Občerstveni rozbouřenými téměř jarními vodami jsme ušli 13 kilometrů.