Desátý slavnostní oheň na Čeřínku

Autor: Jirka <jves31(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Zdroj: text: M. Svatošová, foto: V+J+T+T Veselí, E. Horská, Vydáno dne: 24. 01. 2019

Zimní hvězdicový výstup k turistickým chatám na vrchu Čeřínek
V sobotu 19. Ledna 2019 se Vysočina probudila do překrásného dne – zářivé slunce na kalendářově modré obloze, mráz kolem mínus 10°C, bezvětří – den jako stvořený pro pěší výlet do míst, která květnatě nazýváme „kolébkou turistiky na Jihlavsku“.

Právě v tomto zimním dni na začátku nového kalendářního roku se konala akce, které před deseti lety dali pořadatelé z KČT Čeřínek Jihlava název Slavnostní oheň na Čeřínku. Pozvánky k setkání na 761 metrů vysokém zalesněném vrchu Čeřínek rozeslali pořadatelé (Věra a Jirka Veselí a Míša a Mirek Svatošovi) nejen kolegům na Vysočině, ale jako významná akce oblasti byla upoutávka na tento pochod zařazena do celostátního kalendáře turistických akcí.
Průvodčí v rychlíku, který v 9:25 odjížděl z Jihlavy, se podivovala nezvyklému množství cestujících – však také na zastávce v Kostelci vystoupila více jak stovka turistů, aby odtud podnikli pět kilometrů dlouhý výšlap na Čeřínek, kde se u ohýnku setkali s pochodníky, kteří zvolili výstup do cíle jinou trasou.

na nádraží v Kostelci
Dříve než se vydali na cestu, přivítal je v Kostelci Mirek a stručně zopakoval důvody vzniku pochodu: koná se jako vzpomínka na začátky turistiky na Jihlavsku v prvních letech 20. století – v roce 1913 byla na Čeřínku postavena lyžařská turistická chata, k ní přibyla roku 1923 druhá, která po dvou přestavbách stále poskytuje komplexní služby.
Název pochodu byl zvolen jako pocta tehdejším turistům, kteří dokázali v roce 1934 poté, co v lednu vyhořela chata do základů, během půlroku na stejném místě uvést do provozu chatu novou!
Mirek také připomněl, že právě teď v lednu je tomu 130 let, co vyšlo (1889) první číslo Časopisu turistů, který je stále vydáván (od roku 1990 pod názvem Turista ) a jako druhé nejstarší periodikum u nás slouží veřejnosti – časopis můžeme považovat nejen za kroniku historie KČT, ale v mnohém směru i historie české společnosti.
Zmínil také, že i první značená turistická cesta vznikla před 130 lety– je vidět, že zakladatelé Klubu českých turistů (11. června 1888 v Praze) okamžitě začali plnit cíle, které si při vzniku Klubu stanovili: podporovat cestování, vzdělávat se jím a otužovat, usnadnit přístup k místům turisticky atraktivním a zvelebovat je – proto začali hned v roce 1889 budovat jednotnou síť značených cest.

Mirek vítá účastníky


A po jedné takové, zeleně značené (vznikla už v roce 1923 při otevření „velké“ chaty), se vydali turisté zimní přírodou na vrch Čeřínek. Že byly krásné výhledy do krajiny i na okolní kopce Jihlavských vrchů, asi není třeba zdůrazňovat – den jak malovaný!

cesta k silnici

po ZTZ

po zasněžené pláni

na rozcestí

v lese pod Čeřínkem

zastavení u Lípy

Dolní HutěNa plošině před chatami se sešli turisté z jihlavských odborů KČT Čeřínek, KČT Tesla, KČT Bedřichov s přáteli z Havlíčkova Brodu, Žďáru nad Sázavou a Měřína, Telče, Třeště, Třebíče, Českých Budějovic, Počátek a Kolína, abychom uvedli aspoň některé. Přišli také lidé, kteří o turistice nic moc nevědí – a byli okouzleni a příjemně překvapeni přátelskou atmosférou, která celý den panovala.
Družná zábava při opékání klobásek, připíjení na zdraví a šťastné turistické kilometry nedovolily zimnímu chladu proniknout do těla ani duše. A když někdo zatoužil vyměnit pobyt na sněhu za příjemně vyhřátou restauraci s něčím dobrým k snědku, chata KČT Čeřínek dobře posloužila. Navíc tam byly k mání Pamětní listy, které jako vždycky vytvořila Věra Veselá.

první příchozí turisté z H. Brodu


u ohýnku
v restauraci je plno


turisté z Kolína

na plošině před chatami

dovádění na sněhuturisté odcházejí


Bylo těžké přesně spočítat všechny, kteří vyslyšeli pozvání a objevili se u slavnostního ohně (neustálý pohyb je turistům vlastní ) – pořadatelé se po pečlivé úvaze shodli na čísle 150 účastníkůČas návratu z Čeřínku a trasu zvolil každý podle svých představ – zdejší turistický směrovník nabízí dobře značené cesty, které protkávají Přírodní park Čeřínek a každého uživatele spolehlivě zavedou na vybrané místo.
Nejvíce turistů se vracelo do Kostelce na rychlíkovou zastávku – nálada v krajině se změnila, stříbřitý polední jas vystřídaly tlumené tóny, slunce se klonilo k západu.

zpět do Kostelce


zastavení na cestě do Kostelce

krajina nad Kostelcemna nádraží v čekárně

slunce se kloní k západu


Den, zorganizovaný členy KČT, odbor Čeřínek Jihlava pro přátele a k poctě turistických předchůdců, se zásluhou shody šťastných okolností vydařil.

Míša Svatošová