Moravské Budějovice – Zblovice

Autor: Jirka <jves31(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Zdroj: text. V. Veselá, foto:V.Veselá, E.Horská, P.Varhaníková, Vydáno dne: 14. 01. 2019

Na 20. ročník zimního vodáckého pochodu Moravské Budějovice – Zblovice jelo z Jihlavy vlakem asi 15 turistů do Okříšek. Zde se muselo přestoupit na osobák do Moravských Budějovic. V Okříškách také do osobáku nastoupila skupina turistů z Třebíče.

V Moravských Budějovicích na nádraží již čekal autobus a všechny turisty odvezl do Nových Syrovic, odkud se už šlapalo pěšky do Zblovic.

na nádraží v Jihlavě
v Nových Syrovicích


Začátek cesty vedl po silnici. Foukal dost silný studený vítr, obloha byla zatažená, ale turisté si libovali, že aspoň neprší. Na silnici i dál na lesní cestě ležely mokré zbytky umrzlého sněhu. Postupovalo se velmi opatrně, aby někdo neuklouzl a nepřivodil si nějaký úraz.na cyklostezce


na Černá Blata


Po cyklostezce jsme došli na Černá Blata, kde bývá každý rok připraven ohýnek na opečení buřtíků a teplý čaj s „chladičem“. Už z dálky jsme na místě odpočinku uviděli těžkou lesní techniku, která znejistila naše očekávání plápolajícího ohýnku a zastavení s opékáním. Nakonec se ukázalo, že ohýnek je na svém místě, a turisté, kteří přišli o něco dříve, již opékají. Opekli jsme si taky a potom se vydali kousek po silnici a pak po cyklostezce jsme došli do Zblovic – cíle pochodu.

lesní technika na Černých Blatech

vyslyšíme prosbu lesaLetos jsme přišli o trochu dříve, tak sál v kulturním domě nebyl ještě zaplněn, a my si v klidu dopřáli dobrý oběd a doplnili pitný režim. Mezitím se sál rychle naplnil.

v kulturním domě ve Zblovicích


Před 15. hodinou se začali turisté shromažďovat před kulturním domem a čekali na autobus. Při čekání se dokonce krátce ukázalo zvědavé sluníčko. V 15 hodin přijel první objednaný autobus a část turistů odvezl do Moravských Budějovic na nádraží. Tento první autobus se naplnil do posledního místečka – dalo by se říct do poslední skulinky. Někteří stáli jen na jedné noze, a to snad ani ne na své. Většina totiž chtěla odjet v 16 hodin osobáčkem do Okříšek. Tam se teprve rozdělila skupina na Třebíč a na Jihlavu.

než přijede autobus

autobus přijíždí

plný autobus turistů

nádraží M. Budějovice


Na pochodu se ušlapalo 12 km. Moravskobudějovičtí vodáci mívají pochod vždycky dobře zorganizovaný a turisté si opět užili pohodovou sobotu.